LATIHAN INTERAKTIFLatihan Interaktif adalah latihan yang memerlukan murid untuk memberi respons segera kepada soalan yang diberi - menggunakan perisian/pautan/cakera padat - yang seterusnya akan menilai respons murid tadi dalam masa yang sama.Di bawah terdapat beberapa contoh latihan interaktif yang boleh kita berikan kepada murid.

Tahun 1
1. Adab Bergaul Dengan Rakan
2. Adab Sebelum, Semasa dan Selepas Berwudhu'
3. Adab Qada' Hajat
4. Huruf Hijaiyyah Berbaris
5. Surah Al-Falaq
6. Surah Al-Fatihah

Tahun 2
1. Bahagian Akhlak
2. Bahagian Aqidah
3. Bahagian Ibadah (Teka Silang Kata)
4. Pelajaran Jawi
5. Tilawah Al-Quran
6. Sirah Nabawiyyah

Tahun 3
1. Jenis-jenis Ibadah
2. Akhlak Menghidang Makanan
3. Adab Menziarahi Pesakit
4. Allah Bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim
5. Doa Qunut Dan Terjemahannya
6. Mari Mengenal Hukum

Tahun 4
1. Adab Berjalan
2. Ulum Syariah (Mengenal Sifat-Sifat Allah)
3. Sirah (Peristiwa Gua Hira')
4. Syarat Wajib Solat
5. Hukum Tajwid
6. Pelajaran Jawi

Tahun 5
1. Akhlak
2. Aqidah Islamiyyah
3. Cara-Cara Bertayamum
4. Solat Berjamaah
5. Hukum Tajwid
6. Hijrah Rasulullah

Tahun 6
1. Adab-Adab Rehlah
2. Kesan Beriman Dengan Sifat Sama' Allah
3. Hikmah Berpuasa
4. Perkara Yang Membatalkan Puasa
5. Perjanjian Hudaibiyah
6. Pembukaan Kota Makkah


Di samping menajamkan pemahaman murid terhadap isi kandungan yang diajarkan oleh guru, dalam masa yang sama kita dapat menarik minat murid terhadap pembelajaran dengan adanya komputer.